Antistoffer

Antistoffer
Et af kroppens forsvar mod indtrængende mikroorganismer, for eksempel bakterier og virus. Antistoffer er effektive fordi de er specialiserede til at kunne "genkende" bestemte mikroorganismer, derfor reagerer de hurtigt og præcist når en mikroorganisme genkendes. Første gang kroppen udsættes for en bestemt type mikroorganisme dannes antistof mod netop denne type. Bliver kroppen angrebet igen er antistofferne klar.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Monoklonale antistoffer — Monoklonal betyder dannet udfra en celle som er klonet til en masse identiske celler. Monoklonale antistoffer er identiske antistoffer som er fremstillet udfra en enkelt klonet celle. Fordi antistofferne kommer fra celler med identiske gener… …   Danske encyklopædi

  • Western-blot — En metode til at immobilisere DNA fra fx virus og bestemme hvor det stammer fra via specifikke antistoffer. Metoden anvendes bl.a. til at måle specificiteten af bestemte antistoffer til forskellige typer AIDS virus (HIV) …   Danske encyklopædi

  • B-lymfocyt — Celletype i immunforsvaret, som producerer antistoffer. En B lymfocyt kan tilmed fungere som antigenpræsenterende celle …   Danske encyklopædi

  • antigen — an|ti|gen sb., et, er, erne (stof som får en organisme til at danne antistoffer) …   Dansk ordbog

  • antistofpositiv — an|ti|stof|po|si|tiv adj., t, e (som har dannet antistoffer mod en bestemt infektion) …   Dansk ordbog

  • serum — se|rum sb., met, mer el. sera, merne el. seraene (blodvæske der indeholder antistoffer som beskytter kroppen mod infektioner), i sms. serum , fx serumfremstilling …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”